I Powiatowy Dzień Matki

„Tak nachylona, jakby szczęście niosła w ramionach ciepłych i czułości pełnych.

Tak zapatrzona, jakby w oczach dziecka, odczytać chciała całą jego przyszłość.

I tak uśmiechem pragnąca zażegnać łzę jego każdą, że wiesz: to jest miłość (…)”

22 maja 2016 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Młp. miał miejsce I Powiatowy Dzień Matki.  Spotkaniu towarzyszyła prelekcja Ks. Dziekana Krzysztofa Gaca nt. roli matki w rodzinie, społeczeństwie, wspólnocie parafialnej oraz podsumowanie Konkursu Plastycznego „Serce Matki”, adresowanego do uczniów szkół podstawowych z Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Ponadto podczas uroczystości wyróżniono Matki za Ich trud wychowawczy, działalność społeczną, charytatywną, artystyczną w naszym środowisku.

Obchody Dnia Matki swoją obecnością zaszczycili: Podkarpacki Kurator Oświaty Pani Małgorzata Rauch, Prezes Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców Pani Bogumiła Stec-Świderska, proboszcz Parafii w Czarnej Sędziszowskiej Ks. Edward Brzana, proboszcz Parafii w Zagorzycach Dolnych Ks. Wojciech Wiśniowski, proboszcz Parafii w Lubzinie Ks. Ryszard Pietrasik, Ojciec Gwardian Stanisław Szlosek, Burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć.

Bohaterki spotkania podziwiały programy artystyczne w wykonaniu dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach, młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Sędziszowie Młp. i Liceum Ogólnokształcącego w Ropczycach, autorski pokaz sukni wizytowych i koktajlowych z Pracowni Krawieckiej Margaret Pani Małgorzaty Polek z Olchowej oraz koncert gościa wieczoru Andrzeja Cierniewskiego. Miały także możliwość bezpłatnego skorzystania z porad fryzjerów Zespołu Szkół Technicznych w Sędziszowie Młp., florystów, dietetyka i degustacji potraw przygotowanych przez uczniów Zespołu Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach i Gospodarstwo Rolne w Górze Ropczyckiej.

W trakcie uroczystości Starosta Powiatu Witold Darłak złożył wszystkim Matkom najlepsze życzenia i podziękowania za kolorowy świat dzieciństwa, ocieranie łez, liczne słowa otuchy, troskę, opiekę i zrozumienie.

Składając życzenia Matkom Wicestarosta Powiatu Bernadeta Frysztak zaznaczyła, że Dzień Matki jest zawsze okazją do podziękowań Rodzicielkom za bezinteresowny dar, jakim jest macierzyństwo. Powiedziała, m.in. : „Dzisiaj przynosimy naszym drogim Mamom głęboką wdzięczność i miłość za ich dobro serc, które stało się naszym udziałem. Dziękujemy za wszystkie troski, za łzy często wylane z naszego powodu. Nie ma na świecie piękniejszego miejsca nad dom rodzinny, w którym bije jeszcze serce Matki”.

publikacja: 24-05-2016 , aktualizacja: 25-05-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.