Młodzi, zdolni, kreatywni na spotkaniu Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

W piątek, 15 stycznia 2016 roku Starosta Powiatu Witold Darłak, Wicestarosta Powiatu Bernadeta Frysztak, Członek Zarządu Powiatu Ryszard Filipek, Sekretarz Powiatu Elżbieta Wojtasik  spotkali się z młodzieżą ze szkół ponadgimnazjalnych, którzy zostali wybrani w skład Młodzieżowej Rady Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Zebranych powitał Starosta Powiatu Witold Darłak. W dalszej kolejności wspólnie z Wicestarostą Powiatu wręczyli 13 uczniom zaświadczenia o wyborze. Starosta Powiatu pogratulował radnym zwycięstwa w wyborach oraz życzył szeregu udanych inicjatyw. Zwrócił także uwagę, że ta młodzieńcza aktywność w życiu społecznym może zaowocować w przyszłości aktywnością  w „dorosłych” strukturach samorządowych różnych szczebli. Zadeklarował  także pomoc w realizacji podejmowanych inicjatyw. Również Wicestarosta Bernadeta Frysztak pogratulowała młodzieży zaangażowania i życzyła wielu owocnych przedsięwzięć. Młodzieżowa Rada Powiatu będzie pracowała według przygotowanego przez siebie planu pracy. Cele rady będą realizowane m.in. poprzez udział młodzieży w sesjach Młodzieżowej Rady Powiatu, udział i organizacja w różnego rodzaju inicjatywach młodzieżowych w szkołach, a także na terenie Powiatu.

 

 

publikacja: 15-01-2016 , aktualizacja: 15-01-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.