Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

Inauguracja roku szkolnego 2015/2016

Po zasłużonych wakacjach, 1 września w pięciu ponadgimnazjalnych szkołach, jakie znajdują się na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego, rok szkolny powitało ponad 2700 uczniów. Wśród nich znalazło się przeszło 700 pierwszoklasistów.
W uroczystej inauguracji roku szkolnego w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach uczestniczył Starosta Powiatu Witold Darłak, w Licem Ogólnokształcącym im. ks. Piotra Skargi Wicestarosta Powiatu Bernadeta Frysztak, w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach Członek Zarządu Powiatu Dorota Sędłak, natomiast w Zespole Szkół Agro-Technicznych Sekretarz Powiatu Elżbieta Wojtasik.
Wystąpienia przedstawicieli Samorządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego uświetniły uroczystości a wypowiadane do uczniów i nauczycieli słowa natchnęły do wytężonej i sumiennej pracy.
W Zespole Szkół w Ropczycach uroczystość swoją obecnością zaszczycił Poseł na Sejm RP Kazimierz Moskal.
Podczas inauguracji Starosta Powiatu wręczył akt powierzenia obecnemu Dyrektorowi Mariuszowi Pilchowi oraz nowemu Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego Jerzemu Mytychowi.
W Liceum Ogólnokształcącym w Sędziszowie Młp. społeczność szkolna rozpoczęła Jubileuszowy - 70-ty rok szkolny. W szkolnej hali widowiskowo-sportowej, gdzie odbywała się dalsza część uroczystości, Dyrektor Szkoły Lucyna Doroba w ciepłych słowach zwróciła się do poszczególnych roczników uczniów, zarówno pierwszoklasistów, uczniów klas drugich oraz oczywiście maturzystów. Społeczności szkolnej przedstawiły się uczennice, które korzystają z międzynarodowej wymiany AFS.
Pani Starosta życzyła nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wszystkim uczniom udanego roku szkolnego. Aby nauczyciele potrafili odkrywać przed młodymi ludźmi drogi prawdy, dobra i piękna oraz przygotowali ich do egzaminów otwierających im start w dorosłe życie. Z serdecznymi życzeniami sukcesów dla uczniów i nauczycieli wystąpiła przedstawicielka Prezydium Rady Rodziców. W dalszej części Wicedyrektor Szkoły Halina Szela przedstawiła efekty działalności edukacyjnej szkoły i wyniki matur. Następnie zaprezentowała grono profesorskie, z przydziałem obowiązków dydaktycznych i wychowawczych.
Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną, przygotowaną przez samorząd uczniowski, która podobnie jak wystąpienia przedmówców nawiązywała do tragicznych wydarzeń z 1 września 1939 roku.
Z kolei w Liceum Ogólnokształcącym w Ropczycach dyrekcja wyróżniła trzech uczniów medalami PRIMUS INTER PARES w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych oraz sportu.
Członek Zarządu Powiatu Dorota Sędłak życzyła nauczycielom owocnej pracy, uczniom samych sukcesów, a maturzystom bardzo dobrych wyników z egzaminu maturalnego.
Z okazji nowego roku szkolnego życzymy wszystkim pracownikom oświaty, aby zaangażowanie i profesjonalizm były źródłem satysfakcji i spełnienia zawodowego. Wszystkim uczniom życzymy, aby nie zabrakło Wam energii i zapału w zdobywaniu wiedzy, rozwijaniu swoich pasji i kształtowaniu własnych charakterów. Niech nowy rok szkolny przyniesie same sukcesy naukowe i wychowawcze.

publikacja: 01-09-2015 , aktualizacja: 01-09-2015, autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.