XXXIX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego

W piątek, 6 maja 2022 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach odbyła się XXXIX Sesja Rady Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego. Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Powiatu Pan Józef Rojek.

Następnie zaprezentowano sprawozdania:

  • Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach z działalności w 2021 roku wraz z przedstawieniem wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej,
  • Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy za 2021 rok nt. sytuacji na lokalnym rynku,
  • z realizacji Programu Współpracy Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku.

Kolejnym punktem obrad było rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

  • w sprawie: przyjęcia „Programu korekcyjno-edukacyjnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego dla osób stosujących przemoc w rodzinie”- edycja w 2022 roku,
  • w sprawie: powierzenia Gminie Sędziszów Małopolski zadania zarządzania drogami powiatowymi,
  • w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego na 2023,
  • w sprawie: zbycia nieruchomości na rzecz Gminy Sędziszów Małopolski.

W dalszej kolejności jednym z punktów było sprawozdanie Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pana Witolda Darłaka z prac Zarządu Powiatu.

publikacja: 09-05-2022 , aktualizacja: 09-05-2022, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.