List otwarty Starosty Powiatu do Burmistrza Ropczyc

Słowo Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Pana Witolda Darłaka w związku z publikacją na łamach Gazety Reporter oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Ropczycach listu Pana Burmistrza Bolesława Bujaka nt. jego wyobrażenia i oczekiwań co do planów współpracy z samorządem powiatowym przy budowie węzła autostradowego w Ostrowie:

List otwarty
Sz. P. Bolesław Bujak
Burmistrz Ropczyc

W związku z publikacją przez Urząd Miejski w Ropczycach listu Pana Burmistrza skierowanego do mnie na łamach Gazety Reporter odpowiadam;
każdy samorząd, czy miejski, czy powiatowy, czy wojewódzki jest niezależny i nie podlega innemu samorządowi. Jest to zagwarantowane odpowiednimi ustawami. Publiczne narzucanie inwestycji innemu samorządowi, użycie przy tym słów „uprzejmie proponuję” i „dorzucenie” do tego miliona zł. jest nie do przyjęcia i budzi mój sprzeciw. Przypominam, że w czasie kiedy Powiat przygotowywał dokumenty na przedmiotowy łącznik i prosił o wsparcie finansowe wszystkie samorządy gminne, to Gmina Ropczyce jako jedyna, decyzją Pana, nie wsparła inwestycji nawet jedną złotówką. Mówił Pan wtedy, że najważniejsza jest droga wojewódzka 986 i budowa węzła autostradowego w Ostrowie. Przypominam również, że w roku 2019 i 2020 Gmina Ropczyce nie wsparła ani nie wykonała żadnej inwestycji drogowej przy infrastrukturze powiatowej. Takie wsparcie i współpraca była ze wszystkimi gminami powiatu, oprócz Ropczyc. Zamierzam w najbliższym czasie upublicznić niektóre pisma, skierowane do Pana, z prośbą o współpracę i wsparcie finansowe, które były lub są realizowane na terenie gminy Ropczyce, a które nie znalazły Pańskiego uznania. Jest ich sporo. Dodatkowo informuję, że decyzją Rady Powiatu, całość dokumentacji na łącznik autostradowy, na podstawie uchwały, przekazano Samorządowi Województwa Podkarpackiego. Obecnie trwa procedura przekazania. W takiej sytuacji samorząd powiatowy nie może być inwestorem w przedmiotowej inwestycji. W dzisiejszym czasie, wiedząc że  realna staje się inwestycja budowy węzła autostradowego w Ostrowie to właśnie przebudowa drogi wojewódzkiej 986 powinna być wspierana i lobbowana. Dziwi mnie Pana krótkowzroczność, która ujawniła się m.in. w forsowaniu obwodnicy południowej Ropczyc czy braku reakcji w czasie decyzji lokalizacyjnej autostrady i węzłów autostradowych. Taka postawa powoduje, że cała gmina traci możliwości dynamicznego rozwoju. Dzisiaj widać, że gdyby obwodnica Ropczyc przebiegała stroną północną, to już dawno funkcjonowałby węzeł w Ostrowie, a firmy stały by w kolejce po teren wokół tego węzła i inwestycje realizowane by były w tempie podobnym do tego w powiecie Dębickim czy Rzeszowskim. Mam nadzieję, że zweryfikuje Pan swoją postawę i przekona Radę Miejską w Ropczycach do wsparcia inwestycji węzła autostradowego w Ostrowie oraz przebudowy drogi wojewódzkiej 986.

Z poważaniem
Witold Darłak
Starosta Ropczycko - Sędziszowski

publikacja: 05-08-2021 , aktualizacja: 05-08-2021, autor: Wydział Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.