Przebudowa mostu na rzece Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu.

Powiat Ropczycko – Sędziszowski realizuje kolejną inwestycję drogową celem poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz zwiększenia komfortu użytkowania dróg. Rozpoczynające się roboty budowlane będą polegać na przebudowie mostu przez rzekę Wielopolka w ciągu drogi powiatowej Nr 1329 R Zdżary – Witkowice w m. Kozodrza w km 5+873 wraz z dojazdami i niezbędnym zagospodarowaniem terenu (w chwili obecnej obiekt nie spełnia wymogów normatywności, zwłaszcza pod kątem nośności; obowiązuje ograniczenie do 15 T). Na realizację przedmiotowej inwestycji Powiat otrzymał dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 2 738 400,00 zł oraz 300 000,00 zł od Gminy Ostrów.

W ramach przebudowy mostu zostanie wykonany nowy ustrój nośny oparty na nowych podporach ramownicowych jako obiekt jednoprzęsłowy o konstrukcji zespolonej (stalowo – betonowej), swobodnie podpartej. Dodatkowo zaprojektowano przebudowę drogi na dojazdach do mostu na długości 97,0 m (od strony Ropczyc) i 82,0 m (od strony Kozodrzy) oraz na dojeździe od strony Kozodrzy chodnik o szerokości 2,0 m i długości 34,5 m. Most posiadał będzie nawierzchnię bitumiczną jezdni, a chodnik i opaska bezpieczeństwa na długości mostu wykonana zostanie w formie kap żelbetowych z nawierzchnią z żywicy epoksydowej.
W obrębie zejść z opasek przewidziano nawierzchnię z kostki brukowej – z wyjątkiem strony lewej drogi od Kozodrzy, gdzie przewidziano uzupełnienie chodnika na odcinku od mostu do gminnej drogi dojazdowej, stanowiącego przedłużenie chodnika na obiekcie mostowym. Na moście zamontowane zostaną barieroporęcze, zaś na dojazdach bariery ochronne.

Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego jest: REMOST Sp. z o.o. z siedzibą w Dębicy.

Wartość zadania wynosi: 4 961 512,03 zł brutto.

Przewidywany termin zakończenia prac określany jest na koniec roku 2021.

W związku z robotami czasowo zmieniona zostanie organizacja ruchu, który odbywał się będzie poprzez tzw. most tymczasowy wykonany obok obiektu. Wystąpić mogą więc okresowe utrudnienia w ruchu, prosimy o wyrozumiałość.

publikacja: 14-07-2021 , aktualizacja: 15-07-2021, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.