XXI Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) w związku z art. 15zzx ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXI Sesję Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na dzień  27 października 2020 roku (tj. wtorek) o godz. 13.00 w trybie zdalnym.

 

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a) w sprawie: ustalenia obowiązujących w 2021r. stawek opłat i kosztów za usunięcie pojazdu z drogi oraz jego przechowywanie na parkingu strzeżonym,

b) w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.

4. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

5. Informacja o obowiązku składania oświadczeń majątkowych.

6. Wnioski Radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji.

 

                                                                 Józef Rojek

                                                     Przewodniczący Rady Powiatu

                                                      Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 20-10-2020

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.