MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY DROGOWEJ W GMINIE IWIERZYCE

21 sierpnia br. na terenie Gminy Iwierzyce przeprowadzono odbiór ostateczny robót związanych z realizacją zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie polegająca na budowie chodnika w m. Wiercany”. Roboty zostały zrealizowane przed terminem, który był wyznaczony na 30 września. Wykonano odcinek od istniejącego chodnika do skrzyżowania z drogą gminną Wiercany – Brzeźnik Płd.  Wartość robót wyniosła 134 677,13 zł. Wykonawcą była firma Pana Marka Szczęcha z Sędziszowa Małopolskiego. Inwestycja ta zrealizowana została we współpracy z Gminą Iwierzyce, która przekazała na ten cel dofinansowanie w wysokości 80 000,00 zł.
W ramach inwestycji przebudowano również ok. 60 m odcinek istniejącego  chodnika oraz nawierzchnię na zatoce autobusowej. Tym samym zakończono realizacje I etapu budowy chodnika w ramach posiadanej dokumentacji projektowej. Obecnie trwają prace projektowe związane z opracowaniem dokumentacji na dalszy odcinek do połączenia z istniejącym chodnikiem w miejscowości Iwierzyce. Prace projektowe zostały etapowane. Do końca września powiat powinien dysponować już dokumentacją na odcinek chodnika do mostu na rzece Bystrzyca.

Z udziałem pozyskanych przez Powiat środków zewnętrznych z dotacji rządowej, w sierpniowych planach remontowych znalazła się również odbudowa mostu w Bystrzycy. Zadanie pn. „Przebudowa mostu na potoku bez nazwy w ciągu drogi powiatowej Nr 1337R Sędziszów Małopolski – Bystrzyca – Wielopole Skrzyńskie w m. Bystrzyca”, stanowi kontynuację programu: „Przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg powiatowych na terenie Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego”, współfinansowanego w 50% z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Formą nośną nowego mostu będzie stalowa konstrukcja współpracująca z gruntem, posadowiona na palach. W ramach  zadania zostaną również wykonane barieroporęcze oraz chodnik na moście. Stary obiekt posiadał konstrukcję żelbetową. Po przebudowie nowy most będzie posiadał nośność 40 ton. Na czas budowy ruch pojazdów oraz pieszych przekierowany został na objazd tymczasowy.
Koszt inwestycji to 1 061 643,04 zł, a jej wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu jest Firma REMOST Sp. Z o.o. z Dębicy. Planowany termin oddania mostu do użytku to 10 grudzień 2020 r.

 

publikacja: 08-09-2020 , autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.