XIV Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

XIV Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego odbędzie się w dniu 19 grudnia 2019r. (czwartek) o godz. 12.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ropczycach (ul. M. Konopnickiej 5,I piętro, sala nr 228).

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad.

3. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał:

a)    w sprawie: podjęcia uchwały budżetowej na 2020 rok.

1)    Odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Starostę Powiatu lub osobę przez niego wyznaczoną.

2)    Oczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej.

3)    Odczytanie opinii Komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych członków Komisji.

4)    Przedstawienie opinii Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

5)    Przedstawienie stanowiska Zarządu Powiatu do wniosków zawartych
w opinii Komisji uwzględnionych w projekcie budżetu.

6)    Odczytanie propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez Radnych i nie uwzględnionych w projekcie budżetu.

7)    Przedstawienie ewentualnych autopoprawek Zarządu Powiatu do projektu uchwały.

8)    Głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Zarządu Powiatu.

9)    Dyskusja nad projektem budżetu .

10) Głosowanie nad projektem uchwały.

b)    w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego,

c)    w sprawie: zmian w budżecie powiatu na 2019 rok,

d)    w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na 2020 rok,

e)    w sprawie: zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej na 2020 rok,

f)     w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego na 2020 rok,

g)    w sprawie: zawarcia porozumienia z Wojewodą Podkarpackim,

4. Apel w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego realizacji niezbędnych, strategicznych inwestycji w zakresie ochrony zdrowia oraz dostępności komunikacyjnej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

5. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu.

6. Wnioski Radnych.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie sesji

 

Józef  Rojek

 

Przewodniczący Rady Powiatu

Ropczycko - Sędziszowskiego

publikacja: 12-12-2019 , aktualizacja: 12-12-2019

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.