Modernizacja systemu monitoringu powodziowego w Powiecie

W dniu 28 listopada zakończono modernizację systemu monitoringu powodziowego, w ramach którego wymieniono 7 istniejących stacji pomiarowych poziomu lustra wody na stacje pomiarowe nowej generacji.
Wymianie podlegały stacje pomiarowe zlokalizowane w takich miejscowościach jak: Łączki Kucharskie (rz. Wielopolka), Glinik (rz. Wielopolka), Okonin (rz. Wielopolka), Kozodrza (rz. Wielopolka), Iwierzyce (rz. Bystrzyca), Olimpów (rz. Bystrzyca), Zagorzyce (rz. Budzisz).
Koszty modernizacji systemu w wysokości 83.640,00 zł zostały sfinansowane przez Powiat Ropczycko-Sędziszowski z udziałem środków z poszczególnych gmin: Ropczyc, Sędziszowa Małopolskiego, Iwierzyc, Ostrowa i Wielopola Skrzyńskiego.
Z budżetu Powiatu pochodzi kwota 13.940,00 zł.
Podlegające wymianie stacje pomiarowe pracowały od 2007 roku.
W nowych stacjach pomiarowych został zmieniony sposób pomiaru wysokości lustra wody.
Stosowany dotychczas miernik ultradźwiękowy został zastąpiony miernikiem radarowym, który cechuje się dużo większą stabilnością pomiarów w zmiennych warunkach atmosferycznych.
Ponadto w skład każdej z nowych stacji pomiarowych wchodzić będą: rejestrator telemetryczny, akumulator żelowy, panel słoneczny, regulator ładowania panela słonecznego, antena GSM/GPS, obudowa.
Zastosowanie w stacjach pomiarowych podzespołów nowej generacji spowoduje, że dokonywane pomiary będą dokładne, a cały system stanie się bardziej niezawodny i niewrażliwy na warunki atmosferyczne.


publikacja: 28-11-2019 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.