Akcja informacyjna Rodzina 500++ w Powiecie Ropczycko - Sędziszowskim

W dniu dzisiejszym specjalnie  oznakowany namiot i  bus 500+ pojawiły się przy Budynku Powiatowego Centrum Edukacji Kulturalnej w Ropczycach a wraz z nimi konsultanci z Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Podczas akcji informacyjnej odbył się także briefing prasowy, w którym udział wzięli: Pani Małgorzata Dankowska Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, Pan Witold Darłak - Starosta Ropczycko-Sędziszowski, Pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego, Pan Ryszard Filipek - Wójt Gminy Iwierzyce, przedstawiciele lokalnych Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Pani Monika Kwietniewska – Dyrektor PCPR w Ropczycach.   

 Według nowych zasad, od 1 lipca świadczenie 500+ będzie przysługiwało na każde dziecko do 18 roku życia, bez kryterium dochodowego. Wnioski można składać od dnia dzisiejszego przez Internet, za pośrednictwem: empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS i bankowości elektronicznej. |Od 1 sierpnia br. w formie papierowej w gminie lub listownie, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje, że świadczenie 500+ zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca. Złożenie wniosku po 30 września oznacza, że świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku. W przypadku dzieci urodzonych po 30 czerwca rodzice będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie 500+ otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Wsparcie w wysokości 500 zł miesięcznie otrzymają także placówki opiekuńczo – wychowawcze typu socjalizacyjnego, interwencyjnego i specjalistyczno-terapeutycznego, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczno oraz interwencyjne ośrodki preadopcyjne i domy pomocy społecznej.

publikacja: 01-07-2019 , autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.