Piknik rodzinny dla uczestników projektu pn. Wsparcie Działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza" w Ropczycach.

13 czerwca 2019 roku odbył się piknik rodzinny dla rodzin uczestników Projektu Wsparcie Działalności Placówki Wsparcia Dziennego „Nasza Baza’', współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, którego realizatorem jest Powiat Ropczycko-Sędziszowski – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ropczycach. Dla całych rodzin dzieci uczestniczących w Projekcie udział w imprezie był bezpłatny.
Była to okazja do wspólnego świętowania Dnia Dziecka, a także zbliżającego się Dnia Ojca i minionego już Dnia Matki. Dzięki gościnności Domu Pomocy Społecznej
w Lubzinie impreza odbyła się w parku, a dzieci miały możliwość skorzystania
z pobliskiego placu zabaw oraz przejażdżki bryczką. Zespół animatorów zadbał o dobrą zabawę – były bańki mydlane, kącik zabaw dla maluchów, malowanie twarzy, pop-corn i wata cukrowa. Rodziny brały udział w grach i konkursach integracyjnych dla całych rodzin, a każda z nich otrzymała nagrodę!
Dzięki uprzejmości sponsorów zorganizowana została loteria fantowa, w której wszystkie losy były szczęśliwe! Nie zabrakło też słodkiego poczęstunku oraz pysznej kiełbaski z grilla.
 Dziękujemy sponsorom: Zakładowi Produkcji Cukierniczej CUKROMIX-BIS Sp. z o.o. z Ropczyc, panu Stanisławowi Rymutowi- właścicielowi „PHU Rymut” z Sędziszowa Młp. oraz sklepowi „PSP Mrówka” w Ropczycach za przekazane słodycze oraz gadżety-nagrody dla rodzin.

publikacja: 17-06-2019 , aktualizacja: 17-06-2019, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.