Powołanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach

8 kwietnia w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach odbył się uroczysty apel z okazji objęcia stanowiska Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP powołał na to stanowisko bryg. Witolda Wierciocha.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP st. bryg. Andrzejowi Babcowi. Następnie odegrano hymn Polski i podniesiono flagą państwową.

Podczas apelu nastąpiło przedstawienie życiorysu nowego Komendanta oraz przywitanie ze sztandarem jednostki.

Bryg. Witold Wiercioch rozpoczął służbę w PSP w 1991 roku podejmując naukę
w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie.  Po 5 latach nauki w ramach służby kandydackiej uzyskał tytuł mgr inż. pożarnictwa i stopień mł. kpt. Z dniem 01.08.1996 roku został przyjęty do służby stałej w Komendzie Rejonowej PSP w Rzeszowie i mianowany na stanowisko Starszego inspektora.

W kolejnych latach nienagannej służby zajmował  następujące stanowiska służbowe: Młodszego oficera, Oficera, Specjalisty, Starszego Specjalisty, Z-cy naczelnika wydziału, a od 2008 roku Naczelnika wydziału organizacyjno-kadrowego  KM PSP w Rzeszowie. Za wzorową postawę był awansowany na kolejne wyższe stopnie służbowe i tak: w 1999r na stopień kpt., w 2004r.  st. kpt.,w 2008r. mł. Bryg i w 20013r. bryg.

Na podkreślenie zasługuje fakt udziału bryg. Witolda Wierciocha w akcji przeciwpowodziowej na terenie powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w 2009 roku. Jako członek grupy operacyjnej KM PSP w Rzeszowie dowodził kompanią jednostek OSP z terenu powiatu rzeszowskiego, która od pierwszych godzin powodzi prowadziła ewakuację mieszkańców z ul. Dębowej i Topolowej w Ropczycach. Po przejściu fali powodziowej dowodził działaniami związanymi z usuwaniem skutków kataklizmu na jednym z wyznaczonych odcinków bojowych. Za postawę  i zaangażowanie podczas powodzi został wyróżniony przedterminowym nadaniem Srebrnej Odznaki Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej. Po blisko 10 latach od tamtych wydarzeń, Decyzją Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Witold Wiercioch został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego PSP w Ropczycach.

Po odczytaniu decyzji Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP o powołaniu głos zabrali zaproszeni goście, którzy pogratulowali nowemu Komendantowi Powiatowemu.

Nowo powołany Komendant Powiatowy PSP zapewnił, że praca na tym stanowisku będzie dla niego nowym wyzwaniem, wyraził nadzieję na owocną współpracę z samorządem powiatowym, samorządami gminnymi oraz jednostkami OSP.

W apelu uczestniczyła m.in. kadra kierownicza jednostki, przedstawiciele władz samorządowych oraz służb mundurowych i instytucji współpracujących ze Strażą, a także strażacy i pracownicy cywilni Komendy.  Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowali: Pan Józef Rojek – Przewodniczący Rady Powiatu oraz Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu.

publikacja: 09-04-2019 , aktualizacja: 10-04-2019, autor: Referat Promocji i Sportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.