Podpisanie umowy na realizację inwestycji w miejscowości Kozodrza

W dniu 5 października 2018r. w Starostwie Powiatowym  w Ropczycach podpisano umowę z Wykonawcą inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza na dł. 780m – Etap I w ramach budowy wraz z rozbudową drogi powiatowej Nr 1329R Zdżary – Witkowice w miejscowości Kozodrza i Borek Mały stanowiącej dojazd do specjalnej strefy ekonomicznej w m. Kozodrza wraz z niezbędną infrastrukturą i urządzeniami budowlanymi”. Ze strony powiatu umowę podpisali Starosta Pan Witold Darłak i Członek Zarządu  Pan Marian Dwojak, w obecności Wójta Gminy Ostrów Pana Grzegorza Ożoga. Wykonawcą wyłonionym w trybie przetargu nieograniczonego jest: Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Dębicy. Wartość umowy wynosi 2 411 522,11 zł.
W imieniu Wykonawcy umowę podpisała Pani Prezes Elżbieta Wesołowska.
Planowany termin zakończenia robót to 12.12.2018r. Zakres rzeczowy zadania obejmuje m.in.:

- wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni na odcinku 780m o szer. 6m wraz z systemem odwodnienia drogi;

- przebudowę sieci wodociągowej, sanitarnej i teletechnicznej;

- wykonanie zjazdów indywidualnych oraz publicznych.

Rozbudowa drogi o dotychczasowej konstrukcji gruntowo – żwirowej spowoduje uzyskanie w pełni normatywnego odcinka drogi z jednoczesnym zapewnieniem poprawnego odwodnienia. Na realizację tego zadania powiat uzyskał dofinansowanie ze środków rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa.

Informacja: WD

Zdjęcia :WOiP

 

publikacja: 09-10-2018 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.