„Etos Jana Pawła II i Kardynała Stefana Wyszyńskiego inspiracją do wychowania młodego pokolenia”

Pod takim hasłem 26 października br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Szkół Imienia Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej w Rzeszowie. Organizatorem spotkania byli Podkarpacki Kurator Oświaty, Instytut Prymasowski, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła. Konferencję poprzedziła Msza Święta  w kościele pw. św. Jadwigi Królowej. W wygłoszonej homilii Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak podkreślił kluczową rolę nauczycieli, pedagogów w kształtowaniu serc i umysłów pokoleń oraz zwrócił uwagę na to, że ich praca to przede wszystkim służba i wielkie poświęcenie.

Po nabożeństwie odbyła się oficjalna część konferencji, którą otworzyła Podkarpacki Kurator Oświaty Małgorzata Rauch. W dalszej kolejności wystąpili Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Po uroczystym otwarciu spotkania zgromadzeni obejrzeli materiał filmowy – Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński.

Jednym z punktów konferencji był wykład programowy Prymasa Polski Arcybiskupa Wojciecha Polaka, po którym parlamentarzyści, władze samorządowe, dyrektorzy, nauczyciele, wychowawcy, przedstawiciele placówek oświatowych uczestniczyli w panelach dyskusyjnych poświęconych zagadnieniom związanym z systemem wartości we współczesnej edukacji oraz dylematom wychowania do wartości.

Zwieńczeniem konferencji było rozdanie nagród laureatom wojewódzkiego konkursu Podkarpackiego Kuratora Oświaty „Nauczyciel wychowujący do wartości”.

Samorząd Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego reprezentowały Wicestarosta Powiatu Bernadeta Frysztak, Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Marta Szybała,  Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Marzena Jakubek.

Honorowy Patronat nad konferencją objęli: Prymas Polski Arcybiskup Wojciech Polak, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, Ordynariusz Rzeszowski Biskup Jan Wątroba.

publikacja: 26-10-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.