Powiatowe obchody Święta Policji

Święto Policji, to data szczególna dla wszystkich funkcjonariuszy i pracowników policji. Jest to również czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań zarówno dla samych policjantów, jak też pracowników Policji. Uroczystości związane z obchodami Święta Policji zainaugurowała msza święta w intencji funkcjonariuszy w Kościele Św. Barbary w Ropczycach.

Oficjalna część obchodów odbyła się na placu przed Komendą. Komendant Powiatowy Policji nadkom. Wojciech Rak przywitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się: Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak, Burmistrz Sędziszowa Młp. Bogusław Kmieć, Wójt Gminy Wielopole Skrz. Marek Tęczar, Sekretarz Gminy Ropczyce Jolanta Kaszowska, Sekretarz Gminy Ostrów  Agnieszka Sochacka, Prokurator Rejonowy Janusz Nyzio, Proboszcz Parafii Św. Barbary w Ropczycach ks. Leopold Kordas, przedstawiciele instytucji i służb współdziałających z Policją. Komendant  podziękował za rok dobrej służby, dzięki której KPP jest pozytywnie postrzegana przez mieszkańców, a miasto i powiat uważane są za miejsca bezpieczne. Gratulował również wszystkim wyróżnionym i nominowanym policjantom życząc dalszej wytrwałości. Dziękował również instytucjom oraz służbom za owocną współpracę.

Podczas uroczystości wręczone zostały nominacje na wyższe stopnie policyjne, które wręczył Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji  w Rzeszowie inspektor Paweł Filipek.

Po  wręczonych awansach głos zabrał Starosta Powiatu Witold Darłak, który pogratulował awansów i nagród podkreślając jednocześnie wagę współpracy Policji z władzą samorządową, prokuraturą oraz działającymi na terenie powiatu służbami i instytucjami oraz wręczył na ręce Komendanta okolicznościowy grawerton.

publikacja: 20-07-2017 , autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.