XXVII Zwyczajna Sesja Rady Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD :

1. Otwarcie XXVII Sesji Rady Powiatu.
2. Przedstawienie proponowanego porządku obrad
3. Sprawozdanie Starosty z prac Zarządu Powiatu
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i ocena działalności budżetowej za 2016 rok – debata absolutoryjna radnych nad:
4.1.  Sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2016 rok

4.2.  Sprawozdaniem finansowym Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2016 rok

4.3.  Informacją o stanie mienia komunalnego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego na dzień 31 grudnia 2016 roku

4.4.  Opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z wykonania budżetu za 2016 rok

4.5.  Opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu za 2016 rok

4.6.  Wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego

4.7.  Opinią Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w przedmiocie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok

5. Podjęcie Uchwały w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.
7. Informacja o stanie służby zdrowia i ochrony zdrowia
8. Rozpatrzenie projektów i podjęcie Uchwał w sprawie:
8.1. Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zespołu Opieki Zdrowotnej
 w Ropczycach za 2016 rok

8.2. Zmian w budżecie powiatu na 2017 rok

9. Wnioski, interpelacje i zapytania Radnych
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie Sesji.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU

ROPCZYCKO – SĘDZISZOWSKIEGO

 JÓZEF ROJEK

 

publikacja: 12-06-2017 , autor: Barbara Reguła

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.