Konferencja transgraniczna w Stryju na Ukrainie

7 czerwca br. na zaproszenie Starosty Powiatu Stryjskiego Romana Kozaka Starosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witold Darłak uczestniczył w polsko-ukraińskiej konferencji nt. współpracy transgranicznej  w dziedzinie administracji samorządowej.

W trakcie spotkania  podkreślano, jak ważna jest współpraca między obydwoma krajami, zwłaszcza dla mieszkańców terenów przygranicznych.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele Stryjskiej Rady Rejonowej, w tym m.in. Starosta Roman Kozak, Wicestarostowie: Myron Voytovych i Wasyl Zubritskiy, I Z-ca Stryjskiej Rajonowej Administracji Państwowej Lubomir Kaschu, Administrator Rady Powiatu Myron Turchak.

Starosta Powiatu Witold Darłak zabierając głos w dyskusji podkreślił jak ważna jest idea współdziałania w dziedzinach: edukacja, pomoc społeczna, służba zdrowia, gospodarka, zapewnienie bezpieczeństwa, kultura, sport oraz realizowanie wspólnych projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych. Z kolei przedstawiciele administracji z Ukrainy zadawali szereg pytań związanych z funkcjonowaniem administracji samorządowej. Dotyczyły one głównie zasad finansowania samorządów, a także kreowania rozwoju społeczno-ekonomicznego, w tym we współpracy z innymi sektorami (pozarządowym, gospodarczym, itp.) i wdrażania nowoczesnych instrumentów zarządzania wspólnotami lokalnymi.

Na zakończenie przedstawiciele obu powiatów zadeklarowali wolę kontynuacji owocnej współpracy na dotychczasowych warunkach określonych w umowie partnerskiej.

publikacja: 12-06-2017 , aktualizacja: 12-06-2017, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.