ZAPROSZENIE NA TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ W RZESZOWIE

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie serdecznie zaprasza mieszkańców Podkarpacia do udziału w Targach Ekonomii Społecznej, które odbędą się 10 czerwca br., w godzinach od 14.00 - 21.00 przy Fontannie Multimedialnej w Rzeszowie.

W tym dniu przestrzeń miejską wypełnią spółdzielnie socjalnie, centra integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, zakłady aktywności zawodowej, fundacje, stowarzyszenia i inne podmioty ekonomii społecznej z województwa podkarpackiego. Zaprezentują one swoją działalność, udowodnią mieszkańcom naszego województwa, że wybierając produkty i usługi oferowane przez podmioty ekonomii społecznej otrzymują wysoką jakość, jednocześnie przyczyniając się do integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną, zawodową oraz do tworzenia nowych miejsc pracy w regionie.

Wydarzeniu towarzyszyć będą występy artystyczne na scenie przygotowane zarówno przez podmioty ekonomii społecznej (Warsztat Terapii Zajęciowej z Gorzyc, Przeworska, Tarnobrzega), jak i loklane zespoły artystyczne czy wokalne. Dla dzieci przygotowana zostanie specjalna strefa, w której najmłodsi będą mogli skorzystać z darmowych atrakcji takich jak: urządzenia dmuchane, wata cukrowa, malowanie twarzy, zabawy na świeżym powietrzu. Na zakończenie wydarzenia wystąpi gwiazda wieczoru: Zespół RH+.

Osoby fizyczne oraz przedstawiciele podmiotów ekonomii społecznej, którzy odwiedzą Targi będą mogli zapoznać się z ofertą Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej (szkolenia, dotacje na uruchomienie przedsiębiorstw społecznych, doradztwo i usługi specjalistyczne) działających w naszym województwie.

Targi objęte zostały Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa oraz Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Patroni medialni: TVP Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Gazeta Codzienna Nowiny.

Targi zostały zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pn: "Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województiwe podkarapckim", są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

W załączeniu program oraz plakat promujący.

publikacja: 02-06-2017 , aktualizacja: 02-06-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.