POWIATOWE ĆWICZENIA OBRONNE „MAJ 2017”

W dniach 30-31 maja 2017r. na terenie powiatu ropczycko-sędziszowskiego zostały przeprowadzone powiatowe ćwiczenia obronne pk. „MAJ 2017”.

Celem ćwiczeń, którymi kierował Starosta Ropczycko-Sędziszowski Pan Witold Darłak, było sprawdzenie poziomu przygotowania kadr kierowniczych Starostwa Powiatowego, służb, inspekcji i straży oraz Urzędów Gmin do realizacji zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gmin  w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa, a także w czasie wojny oraz wystąpienia sytuacji kryzysowych na terenie powiatu.

W pierwszym dniu ćwiczeń sprawdzono funkcjonowanie systemów łączności oraz elementów rozwijanych w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa tj. Systemu Stałych Dyżurów w ramach stanowisk kierowania ćwiczących jednostek w stanie gotowości obronnej państwa czasu kryzysu. Ponadto wytypowane jednostki realizowały wybrane zadania operacyjne.

Końcowym elementem pierwszego dnia ćwiczeń była konferencja, na której zaprezentowano wykład na temat „Zadania realizowane przez organy samorządu terytorialnego  w ramach przygotowań obronnych”.

W drugim dniu ćwiczeń we współdziałaniu z Wojskową Komendą Uzupełnień w Mielcu została  uruchomiona na terenie powiatu akcja kurierska, za pośrednictwem której doręczono do urzędów gmin dokumenty powołania.

Następnie sprawdzono procedury działań ratowniczych podczas praktycznego epizodu ćwiczenia.

Praktyczny epizod rozgrywał się  są w sytuacji zarządzenia III – go stopnia  alarmowego (CHARLIE). O godz. 13.00 otrzymano informację o podłożeniu ładunku wybuchowego w Starostwie Powiatowym w Ropczycach. Starosta zarządził ewakuację i zawiadomił reagujące w tej sytuacji służby.

Okazało się, że ładunek wybuchowy został faktycznie podłożony, wówczas do akcji zostali skierowani antyterroryści z Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Akcję ewakuacyjną oraz działania antyterrorystów zabezpieczały jednostki Policji z Komendy Powiatowej Policji w Ropczycach, Jednostki Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach, jednostki OSP oraz Ratownicy Medyczni.

Ewakuacja Starostwa Powiatowego było jednym z pięciu epizodów, jakie przygotowano i przeprowadzono na terenie naszego powiatu. Służby ratunkowe musiały interweniować także w budynku Zespołu Szkół w Ostrowie. Akcja polegała na gaszeniu pożaru, ewakuacji osób z budynku oraz poszukiwaniu osoby zaginionej, która oddaliła się po ewakuacji. Następny epizod zrealizowano  w obiekcie wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej w Ropczycach–Granicach, gdzie służby podjęły walkę z pożarem. Zasady bezpieczeństwa podczas jazdy do zdarzeń oraz w trakcie realizacji zadań ratowniczo-gaśniczych doskonalono podczas pozorowanego wypadku drogowego samochodów osobowych, w których znajdowały się trzy osoby poszkodowane. Ostatnie manewry przeprowadzono na obszarach leśnych.

Powiatowe ćwiczenia obronne podkreśliły znaczenie współdziałania wszystkich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacji zdarzeń kryzysowych.

publikacja: 02-06-2017 , aktualizacja: 02-06-2017, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.