Odbiór drogi w miejscowości Ruda

Zakończono inwestycję związaną z przebudową drogi powiatowej Nr 1330R Ruda – Sędziszów Małopolski w m. Ruda i Boreczek na długości 1110m. Głównym celem przebudowy tej drogi były: zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię w technologii bitumicznej wraz z jej poszerzeniem do szerokości jezdni 6,0 m , budowa przepustów pod koroną drogi, przebudowa zjazdów i uzupełnieniem poboczy.

Wartość robót wraz z robotami dodatkowymi wyniosła 978 249,74 zł.

Wykonawcą robót była Spółka pod Firmą Eurovia Polska S.A. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich przy ul. Szwedzkiej 5, 55- 040 Kobierzyce.

Dzięki dobrej współpracy między samorządem powiatowym i gminnym przedmiotową inwestycję dofinansowała Gmina Sędziszów Małopolski w kwocie 50 000,00 zł.

W dniu 16 listopada przedstawiciele samorządu powiatowego- Pani Dorota Sędłak-Członek Zarządu i Pani Beata Bąk- Z-ca Dyrektora Wydziału Dróg Powiatowych oraz przedstawiciel samorządu gminnego Pan Wiesław Wojdon-Wiceburmistrz Sędziszowa Małopolskiego, w obecności  przedstawicieli Firmy Eurovia Polska S.A. dokonali odbioru technicznego drogi w miejscowości Ruda.

publikacja: 16-12-2016 , aktualizacja: 16-12-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.