Dzień Pracownika Socjalnego

W powiecie ropczycko – sędziszowskim z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w dniu 22 listopada 2016 r. odbyła się konferencja pt. „Profesjonalny pracownik socjalny”, w której uczestniczyło prawie 160 pracowników – przedstawicieli podmiotów z terenu powiatu ropczycko-sędziszowskiego, realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście oraz pracownicy instytucji, organizacji i stowarzyszeń.

Swoją obecnością zaszczyciła Pani Małgorzata Dankowska – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, która w imieniu Pani Ewy Leniart – Wojewody Podkarpackiego oraz swoim złożyła, na ręce Pani Zofii Mudryk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pracownikom socjalnym i osobom wykonującym zawody, stanowiące często misję i służbę na rzecz drugiego człowieka, podziękowania i wyrazy uznania za udzielanie pomocy wszystkim osobom potrzebującym wsparcia oraz złożyła życzenia.

Podziękowania oraz życzenia złożyli również Pan Józef Rojek – Przewodniczący  Rady Powiatu, Pan Witold Darłak – Starosta Powiatu oraz Pani Bernadeta Frysztak Wicestarosta Powiatu. W konferencji wzięła również udział Pani Dorota Sędłak – etatowy Członek Zarządu Powiatu oraz przedstawiciele władz samorządowych. Odczytane zostały listy okolicznościowe: od Pana Kazimierza Moskala – Posła na Sejm RP i Pana Bolesława Bujaka – Burmistrza Ropczyc.

Wyróżnionym pracownikom wręczone zostały dyplomy i kwiaty.

Część szkoleniową konferencji zaprezentowały Prelegentki: Pani Marta Gostkowska – psycholog i Pani Wiesława Jarosz – psycholog. Pierwszy temat szkolenia: „Wzmacnianie zasobów własnych pracownika socjalnego gwarantem jego skutecznej pracy” przedstawiła Pani Gostkowska. Z drugim pt.: „Od złości do agresji i przemocy” zapoznała uczestników Pani Jarosz.

 

Oprac. PCPR Ropczyce

publikacja: 23-11-2016 , aktualizacja: 23-11-2016, autor: Wydział Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.