Projekt pn. „Nasze przedszkole szansą na harmonijny rozwój”

 

xxx

 

Wnioskodawca: Powiat Ropczycko-Sędziszowski / Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ropczycach

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020, Działanie 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej

Okres realizacji: 01.06.2016 - 30.09.2017

08 lipca 2016 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Marzena Jakubek podpisała umowę o dofinasowanie projektu pn. „Nasze przedszkole szansą na harmonijny rozwój”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Powiatowi Ropczycko- Sędziszowskiemu udało się pozyskać ponad 1,5 mln zł dotacji na utworzenie od 1 września 2016 r. przedszkola specjalnego w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Projekt przewiduje przebudowę budynku pod potrzeby przedszkola, tak aby dostosować go do obowiązujących przepisów, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych. Ponadto przewidziane jest kompleksowe wyposażenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych i doposażenie już istniejącego. Dodatkowo dzieci obejmowane wychowaniem przedszkolnym będą mogły skorzystać z szerokiej i bogatej oferty zajęć specjalistycznych, a także z dodatkowych udogodnień jak dowóz i przywóz do przedszkola, czy możliwość skorzystania z indywidualnie dostosowanego wyżywienia

Z przedszkola będą mogły korzystać dzieci w wieku przedszkolnym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.  

publikacja: 09-08-2016 , autor: Sylwia Borowska

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.