Prace na ul. Robotniczej w Ropczycach

Pracownicy Wydziału Dróg  Starostwa Powiatowego odtworzyli  zniszczone pobocze i pas zieleni w obrębie ulicy Robotniczej w Ropczycach.  Działania oparte były na uformowaniu pobocza, na które  dowieziono kruszywo, wykonano także zagospodarowanie zieleni trawnika obejmujące m.in. prace przygotowawcze polegające na dowiezieniu i wyrównaniu ziemi. Celem ograniczenia ruchu naprawionym pasem dla samochodów ciężarowych,  wzdłuż pobocza zostały ustawione słupki blokujące. Zadanie objęło 120 metrów drogi.

publikacja: 08-08-2016 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.