Podpisanie umowy na realizację projektu

8 lipca 2016 r. Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  Pani Marzena Jakubek podpisała umowę o dofinasowanie projektu, pn. „Nasze przedszkole szansą na harmonijny rozwój”, który będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Powiatowi  Ropczycko- Sędziszowskiemu udało się pozyskać ponad 1,5 mln zł dotacji na utworzenie od 1 września 2016 r. przedszkola specjalnego w strukturach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Ropczycach. Projekt przewiduje przebudowę budynku pod potrzeby przedszkola, tak aby dostosować go do obowiązujących przepisów, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych. Ponadto przewidziane jest kompleksowe wyposażenie dwóch nowych oddziałów przedszkolnych i doposażenie już istniejącego. Dodatkowo dzieci obejmowane wychowaniem przedszkolnym będą mogły skorzystać z szerokiej i bogatej oferty zajęć specjalistycznych, a także z dodatkowych udogodnień jak dowóz i przywóz do przedszkola, czy możliwość skorzystania z indywidualnie dostosowanego wyżywienia

Z przedszkola będą mogły korzystać dzieci w wieku przedszkolnym, posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

publikacja: 13-07-2016 , aktualizacja: 13-07-2016, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.