OGÓLNOPOLSKA AKCJA MASOWEGO CZYTANIA „JAK NIE CZYTAM, JAK CZYTAM.”

10 czerwca o godz 10:00 w całej Polsce dzieci i młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym nasza społeczność szkolna przystąpiła do akcji masowego czytania pt.” Jak nie czytam, jak czytam” promującą czytelnictwo i biblioteki szkolne. Tym samym chcieliśmy ustanowić rekord czytania książek w jednym momencie i pokazać, że czytanie nie jest reliktem przeszłości, ani czynnością niemodną, wstydliwą. Jednocześnie młodzi mogli krytykować starszych za ich czytanie. Według raportu Biblioteki Narodowej o stanie czytelnictwa z 2015 roku, aż 63 % dorosłych Polaków nie przeczytało ani jednej książki: tej w formie tradycyjnej, jak i tej w formie elektronicznej. A przecież jak mówi Jim Trelease „Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie – podejmuje złe decyzje.” Parafrazując człowiek, który mało czyta, mało wie. Człowiek, który mało wie - złe podejmuje decyzje.
Z roku na rok czytelnictwo dorosłych spada. Nadzieja w młodych, bo młodzi czytają. Pokazał to raport z ogólnopolskich wyborów książek, w których braliśmy udział (marzec 2015 r.). Wyraziliśmy wtedy swoje opinie co do tytułów jakie czytamy, a było ich ponad 240. Powstał ranking najbardziej popularnych książek, z których część została już zakupiona do naszej biblioteki.
Akcja masowego czytania przebiegła u nas jednocześnie w różnoraki sposób. O godz. 9:45 klasy: 1ae i 2de pod opieką p. Agnieszki Kwaśniak i p. Anny Rozwadowskiej wyruszyły spod szkoły z transparentami propagującymi czytanie, trąbkami, gwizdkami (aby zwrócić uwagę mieszkańcom Sędziszowa Młp. na problem nie czytania) w publicznym marszu z książką pod miejski Ratusz. Do udziału w akcji zaprosiliśmy pana burmistrza Bogusława Kmiecia, który przeczytał nam fragment Nocy i dni Marii Dąbrowskiej opisujący Józefa Tolibowskiego zrywającego nenufary dla Barbary Ostrzeńskiej. Czytaniu towarzyszył podkład muzyczny: słynny walc z filmu Noce i dnie autorstwa Waldemara Kazanekiego. Szymon Dorak z klasy 2de wcielił się w staruszka i przeczytał fragment komedii Tadeusza Różewicza Śmieszny staruszek. Na zakończenie pan burmistrz zaprosił młodzież i nauczycieli do lektury tegorocznego Narodowego Czytania w dniu 3 września przy Ratuszu oraz zafundował spragnionym uczestnikom marszu lody.
W tym samym czasie grupa uczniów z klasy 2ab biorąca udział w wycieczce szkolnej na Roztocze pod opieką p. Agnieszki Kędziory-Śmiałek, p. Anny Marć i p. Justyny Wątroby włączyła się do masowego czytania.
Pozostali (największa grupa) na kocach i materacach rozłożonych przed budynkiem szkoły spotkali się na "pikniku z książką", gdzie czytali indywidualnie lub grupowo swoje prywatne lub wypożyczone z biblioteki książki, a przy mikrofonie wiersze dla dzieci Juliana Tuwima.
Jednocześnie na terenie szkoły odbywa się gra szkolno-biblioteczna, w tworzenie której zaangażowali się uczniowie klasy 1 bc: Dominik Feret, Klaudia Froń, Magdalena Kolebuk, Kinga Jaszczyszyn, Patrycja Jaworek, Klaudia Wiktor. Cztery drużyny z klas pierwszych w trzyosobowych składach poznawały szkołę i bibliotekę od innej strony poczynając od pomieszczeń lekcyjnych, przez zagadki logiczne i zbiory biblioteczne. Najlepszą okazała się drużyna z klasy 1d.
W tym dniu łączyliśmy przyjemne z pożytecznym. Wspaniale się bawiliśmy i dobrze spędziliśmy czas, bo jak mówi Kartezjusz :„Czytanie dobrych książek jest niczym rozmowa z najwspanialszymi ludźmi minionych czasów” , a Wisława Szymborska dodaje: „Czytanie książek to najwspanialsza zabawa jaką sobie ludzkość wymyśliła.”
Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w organizację akcji masowego czytania: panu burmistrzowi, za poświęcenie nam chwili cennego czasu i otwartość na pomysły ; organowi prowadzącemu za aprobatę przedsięwzięcia ; dyrekcji szkoły, nauczycielom, uczniom i pracownikom niepedagogicznym za pomoc i udział w ogólnopolskiej akcji .
Organizatorzy

publikacja: 14-06-2016 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.