Odbiór techniczny obiektu wraz z przebudową drogi powiatowej

23 maja br. z ramienia Starosty Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego Witolda Darłaka Członek Zarządu Powiatu Dorota Sędłak oraz Dyrektor Wydziału Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego w Ropczycach Teresa Litak uczestniczyły wraz z Wykonawcami w odbiorze technicznym inwestycji realizowanej w ramach projektu, pn. „Modernizacja linii kolejowej E30/c-e30, odcinek Krakow-Rzeszów, etap III” na drodze powiatowej nr 1332 R Cierpisz-Krzywa-Olchowa. Przedsięwzięcie obejmowało, m.in.:  przebudowę drogi powiatowej na dług. 330 m, zmianę niwelety oraz ukształtowania geometrycznego i lokalizacji włączeń dróg gminnych biegnących wzdłuż nasypu kolejowego, budowę chodnika oraz wykonanie nawierzchni ścieralnej z betonu asfaltowego.

publikacja: 23-05-2016 , aktualizacja: 23-05-2016, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.