Ekologiczne zamieszanie

18 kwietnia 2016 roku w godzinach przedpołudniowych słychać było w Ropczycach wycie syren, uderzenia bębna i skandującą młodzież, która maszerowała pod eskortą policji. Sprawcami tego zamieszania byli członkowie Szkolnego Klubu Ekologa w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki. W ramach projektu „Z ekologią za pan brat” zorganizowali happening, w czasie którego nawoływali okolicznych mieszkańców do proekologicznych zachowań. Uświadamiali, jak ważna jest ochrona przyrody, ochrona wspólnego dobra, którego integralną częścią jest człowiek. Zwrócili uwagę na konieczność właściwego zagospodarowania elektroodpadów i możliwości ich recyklingu. Ekolodzy z Liceum mają nadzieję, że nawet jeśli swoimi działaniami nakłonią niewielka grupę osób do zmiany złych nawyków w postępowaniu z odpadami, to i tak w przyszłości przyniesie to społeczeństwu wymierne efekty.

publikacja: 19-04-2016 , aktualizacja: 19-04-2016, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.