Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów - Halina Piecuch

przyjmuje w poniedziałek 13.00 – 17.00, pok. 301, II piętro

Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce

tel. (017) 2228 767

 

Do zakresu rzeczowego Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

1) Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;

6) Przedkładanie Staroście w terminie do 31 marca każdego roku do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim.

 

publikacja: 19-05-2015 , aktualizacja: 11-01-2016, autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.