Sukcesy naszych uczniów w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy Normalizacyjnej

6 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół w Sokołowie Młp. odbył się Finał III  Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Normalizacyjnej. Honorowy patronat nad konkursem objęli Polski Komitet Normalizacyjny oraz Starosta Rzeszowski.

W etapie wojewódzkim udział wzięło 36 uczniów, którzy wcześniej uzyskali czołowe miejsca w etapach szkolnych.

Liceum Ogólnokształcące w Sędziszowie Młp. w finale reprezentowali uczniowie klasy 2f: Aldona Kiebała, Justyna Kiebała, Patryk Kwaśnik.

Po rozwiązaniu finałowego testu uczestnicy wysłuchali bardzo ciekawego wykładu na temat rozwoju normalizacji i jej znaczenia w życiu codziennym wygłoszonego przez przedstawiciela PKN – dr inż. Zygmunta Niechodę.

Konkurs zakończył się dla nas niezwykle udanie.

Aldona Kiebała zwyciężyła w całym konkursie, a Patryk Kwaśnik zdobył wyróżnienie.

Celem konkursu było:

- zwiększenie świadomości znaczenia normalizacji w życiu codziennym, praktyce zawodowej oraz w osiąganiu sukcesu ekonomicznego,

- zapoznanie uczniów z podstawowymi zagadnieniami o normalizacji,

- rozpowszechnianie wiedzy normalizacyjnej (zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej),

- uświadamianie, że to konsument jest ostatecznym beneficjentem normalizacji, bo między innymi dzięki niej życie staje się bardziej komfortowe i bezpieczne.

Młodzież kształcąca się w szkołach ponadgimnazjalnych jak najwcześniej powinna rozwijać swoją wiedzę z zakresu normalizacji. W ten sposób przygotuje się do właściwego traktowania treści  norm, odczytywania i interpretowania ich zapisów. Wychodząc ze szkoły na rynek pracy młodzież będzie miała szeroki kontakt z normalizacją w przedsiębiorstwach lub instytucjach. Normalizacja sprzyja bowiem rozwojowi kreatywności i innowacyjności, ale także wpływa na kształtowanie postaw obywatelskich oraz konsumenckich. W konsekwencji znajomość ekonomicznego, technicznego i społecznego znaczenia normalizacji staje się ważna nie tylko dla przyszłych pracodawców, pracowników i konsumentów, ale i dla całej gospodarki.

publikacja: 08-04-2016 , aktualizacja: 08-04-2016, autor: Wydział Komunikacji i Transportu

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.