Wystawa "Samarytanie z Markowej"

Z okazji otwarcia 17 marca 2016 roku Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów w Markowej, Starostwo Powiatowe w Ropczycach przygotowało wystawę i broszurę poświęconą temu wydarzeniu. Ekspozycja składa się z galerii zdjęć ukazujących historię Rodziny Ulmów oraz z materiałów dokumentujących wkład i zaangażowanie mieszkańców naszego regionu, państwa Cholewów i Józefa Mazura, w ratowanie życia i niesienie pomocy Żydom. W słowie wstępnym do wydanej broszury Pani Bernadeta Frysztak – Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego podkreśliła, że: „Holocaust jest sprawą nie tylko Żydów i Niemców, lecz także Polaków, ponieważ dokonał się on na ziemiach polskich wbrew woli Polaków, ale w ich obecności. Otwarcie Muzeum Polaków Ratujących Żydów im. Rodziny Ulmów w Markowej, które nastąpiło 17 marca 2016 r., to piękne świadectwo naszego przywiązania do historii. Ukazuje nam – Polakom, jak wiele człowiek może zrobić dla drugiego człowieka”
Wystawę i broszurę przygotował Wydziały Edukacji, Kultury i Sportu oraz Wydział Organizacji i Promocji Starostwa Powiatowego w Ropczycach przy wykorzystaniu materiałów pochodzących ze zbiorów prywatnych oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie.

publikacja: 23-03-2016 , autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.