„Z ekologią za pan brat”

18 marca 2016 roku w Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki
w Ropczycach odbył się V Powiatowy Konkurs „Z ekologią za pan brat” dla uczniów szkół gimnazjalnych powiatu ropczycko-sędziszowskiego.
Honorowy Patronat nad nim objęli: Pan Witold Darłak - Starosta Ropczycko - Sędziszowski oraz pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Ropczycko - Sędziszowski, którzy ufundowali nagrody dla laureatów oraz upominki dla pozostałych uczestników.
Konkurs był organizowany w ramach zadania finansowanego ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, a jego celem było podniesienie świadomości ekologicznej młodzieży, kształtowanie właściwych postaw wobec środowiska naturalnego oraz uwrażliwianie młodzieży na piękno otaczającej przyrody.
Do udziału w konkursie zgłosili się uczniowie z: Publicznego Gimnazjum im. bł. Romana Sitko w Kamionce, Publicznego Gimnazjum w Ociece, Zespołu Szkół
w Niedźwiadzie Górnej, Zespołu Szkół w Łączkach Kucharskich, Gimnazjum nr 1
w Ropczycach i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach.
Uroczystego rozpoczęcia konkursu dokonał pan Stanisław Skiba - Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Ropczycach oraz pani Grażyna Baran – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach.
Podczas prac jury uczestnicy konkursu obejrzeli prezentację multimedialną pt. „Kilka pytań o klimat” przygotowaną przez uczennice klasy IIc - Klaudię Lis
i Katarzynę Pociask.
Spośród uczestników jury wyłoniło zwycięzców w kategoriach konkurs plastyczny i konkurs wiedzy ekologicznej.
Wyniki konkursu w kategorii konkurs plastyczny o tematyce ekologicznej:
I miejsce – uczennica Gimnazjum w Łączkach Kucharskich – Martyna Książek
II miejsce – uczennica Gimnazjum w Iwierzycach – Agnieszka Drapała,
III miejsce – uczennica Gimnazjum nr 1 w Ropczycach – Wiktoria Gąsior
Wyniki konkursu w kategorii wiedza ekologiczna:
I miejsce – uczennica Gimnazjum w Iwierzycach – Marta Rachwalska i uczennica Gimnazjum w Niedźwiadzie Górnej – Monika Strzałka
II miejsce – uczeń Gimnazjum w Iwierzycach – Rafał Rój,
III miejsce – uczeń Gimnazjum nr 1 w Ropczycach – Jakub Róg,
Organizatorzy konkursu serdecznie dziękują:
- Pani Jolancie Franczyk
- Pani Anecie Rzeczyckiej
- Pani Urszuli Czółno
- Pani Małgorzacie Barłowskiej
- Panu Grzegorzowi Wiktorowi
za zgłoszenie i przygotowanie uczniów do konkursu.
Organizatorem konkursu był Szkolny Zespół Promocji Zdrowia działający
w Liceum, który serdecznie dziękuje pani Dorocie Wiater – specjaliście ds. oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Ropczycach za obecność podczas konkursu oraz pracę w jury.


Aneta Grabiec
Dorota Pleśniak

publikacja: 21-03-2016 , aktualizacja: 21-03-2016, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.