Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Dariusz Kaznecki - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przyjmuje w poniedziałek 12.00 – 16.00, pokój 317

Adres do korespondencji: ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
tel. (017) 222 87 67

Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumentów. Podstawa prawna działalności:
- ustawa z dn. 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.2021.275 )
- ustawa z dn. 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2020.920)

Do zakresu rzeczowego Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

1) Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2) Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3) Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4) Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5) Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;

6) Przedkładanie Staroście w terminie do 31 marca każdego roku do zaopiniowania rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim.

 

Filmy zostały umieszczone na kanale YouTube o nazwie TV Konsument
(link: https://www.youtube.com/channel/UC7M1IAGD66uK6utuEm6FW_w )
oraz profilu Stowarzyszenia AQUILA na platformie Facebook
(link: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Aquila-1776163072705424/ )

 

publikacja: 19-05-2015 , aktualizacja: 04-11-2021

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.