Jednostki organizacyjne

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POWIATU

1. Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 18 306
e-mail: sekretariat@spropczyce.pl

2. Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach
ul. N. M.Panny 2
39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 18 523 Fax. (017) 2227 569
Sekretariat ( 017) 22 31 660
e-mail: rzro@praca.gov.pl

Filia Powiatowego Urzędu Pracy w Sędziszowie Młp.
ul. 3-Maja 9, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 7407 119
fax 17 7407 108

3.Zespół Opieki Zdrowotnej w Ropczycach - Szpital Powiatowy im. Ojca PIO w Sędziszowie Młp.
39-100 Ropczyce
ul. Wyszyńskiego 54
Sekretariat.tel. (017) 22 10 319
Tel.(017) 22 28 916 Fax.(017)22 18 929
e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl

4. Powiatowe Centrum pomocy Rodzinie w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
Tel. Fax. (017) 22 27 576
e-mail: pcprropczyce@pcpr-ropczyce.pl
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności
Tel. (017) 22 28 968
Powiatowa Wypożyczalnia Sprzętu Rehabilitacyjnego
Tel. ( 017) 22 28 957
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Lubzinie
Tel. (017) 22 12 566
Rehabilitacja Zawodowa i Społeczna
Tel. (017) 22 28 924
Opieka nad Dzieckiem i Rodziną
Tel. (017) 22 28 913 lub (017) 22 10 048

5. Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie oraz dla Osób Dorosłych Niepełnoprawnych Intelektualnie w Lubzinie
39-102 Lubzina 47
Tel. (017) 22 12 123
e-mail: dpslubzina@pro.onet.pl

6. Dom Pomocy Społecznej w Rudzie
im. Jana Pawła II w Rudzie
39-122 Kamionka, Ruda 102
Tel.(017)22 33 151
e-mail: dps_ruda@poczta.fm

7. Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach
Ul. Mickiewicza 14
39-100 Ropczyce
Tel.(017) 22 18 270 Fax.(017) 22 17 447
e-mail: zsropczyce@pro.onet.pl

8. Zespół Szkół Agro-Technicznych im. W. Witosa w Ropczycach
Ul. Mickiewicza 13
Tel.(017) 22 18 571 Fax.(017) 22 18 201
e-mail: rolbit@poczta.onet.pl

9. Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Ropczycach
ul.. Mickiewicza 12
Tel. (017) 22 28 270 Fax.(017)22 17 402
e-mail: lorop2@wp.pl

10. Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Młp.
ul. Fabryczna 5
30-120 Sędziszów Młp.
Tel. (017) 22 16 112 Fax. (017) 22 16 112
e-mail: losedziszow@pro.onet.pl

11. Zespół Szkół Technicznych im. prof. Karola Olszewskiego w Sędziszowie Młp.
ul. Wyspiańskiego 2
39-120 Sędziszów Młp.
Tel. (017) 22 16 174 Fax.(017) 22 16 424
e-mail: zszadmin@pro.onet.pl

12. Centrum Kształcenia Praktycznego w Ropczycach
ul. Konopnickiej 2
39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 27 128 (017) 22 18 240
e-mail: ckpropczyce@wp.pl

13. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Ropczycach
www.pppropczyce.pl
ul. Konopnickiej 3
39-100 Ropczyce
Tel./fax (017) 22 18 457
e-mail: pppropczyce@wp.pl

14. Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Ropczycach
ul. Wyszyńskiego 14
39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 18 382 Fax.(017) 22 18 382
e-mail: soswropczyce@poczta.onet.pl

15. Międzyszkolna Bursa w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
Tel. 17 2220711
e-mail: bursa@spropczyce.pl

POWIATOWA ADMINISTRACJA ZESPOLONA

1. Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach
ul. Piłsudskiego 22
39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 10 319 Fax. (017) 22 10 319
Sekretariat (017) 22 10 305
e-mail: ropczyce@rz.policja.gov.pl

2. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach
ul. Św. Floriana 1
39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 18 467 fax. (017) 22 27 572
e-mail: kpropczyce@podkarpacie.straz.pl

3. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5
39-100 Ropczyce
Tel. (017) 22 28 940 (017) 22 28 939
e-mail: pinb@spropczyce.pl

4. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Ropczycach
ul. Mickiewicza 57
39-100 Ropczyce
tel. (017) 221 83 21
e-mail: psse.ropczyce@pis.gov.pl

5. Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny w Ropczycach
ul. Mickiewicza 57
39-100 Ropczyce
tel. (017) 222 85 91
e-mail: sekretariat@piw-ropczyce.pl

publikacja: 19-05-2015 , aktualizacja: 30-06-2017, autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.