„Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”

W ramach programu profilaktyczno - wychowawczego pt. ,,Bezpieczna i Przyjazna Szkoła", opracowanego przez Pedagogów Szkolnych i Komisję Wychowania Fizycznego, w listopadzie w Zespole Szkół im.  ks. dra Jana Zwierza 02.11.2015r. na Hali Widowiskowo-Sportowej w Ropczycach odbyły się Mistrzostwa Szkoły w Piłce Ręcznej Dziewczyn połączone z prelekcją przeprowadzoną przez asp. Panią Dominikę Kopeć z KPP w Ropczycach na temat „Zagrożenia czyhające na młodzież ".

Główne tematy które poruszano na tym spotkaniu to bezpieczne korzystanie z Internetu, zagrożenia związane z narkotykami i dopalaczami oraz odpowiedzialność za czyny karalne. Asp. Pani Dominika Kopeć w swojej prelekcji podkreśliła znaczenie Internetu we współczesnym świecie, ale też zwrócił uwagę na zagrożenia czyhające na młodzież czyhające  w sieci, m.in. cyberprzemoc. Internet jest alternatywnym światem, platformą wymiany informacji, zawiązywania znajomości, miejscem zabawy, nauki i pracy. I tak jak świat rzeczywisty, sieć ma swoje dobre i złe strony, ponieważ wszystkie zachowania ludzkie mają także tu swoje odzwierciedlenie. Aby nie paść ofiarą internetowych przestępców, należy zachować ostrożność i pamiętać o bezpiecznych zasadach korzystania z Internetu.

Kolejnym ważnym tematem podnoszonym  w czasie prelekcji były zagrożenia związane z zażywaniem narkotyków i dopalaczy, oraz odpowiedzialność za czyny karalne popełniane przez nieletnich i dorosłych. Jednym z największych zagrożeń we współczesnym świecie, szczególnie dla młodzieży jest dostęp do narkotyków. Dealerzy, namawiając do zakupu narkotyków, wykorzystują słabości czy też naturalną ciekawość, chęć przeżycia nowych doznań. Niektórzy z kolei sięgają po narkotyki z powodu trudności w nauce, presji środowiska, robienia na złość rodzicom, braku możliwości i ciekawych sposobów spędzania wolnego czasu, problemów w rodzinie, czy chęci zaimponowania rówieśnikom.

Prelekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem i skłoniła młodzież do refleksji.

Zorganizowano również wśród społeczności szkolnej konkurs plastyczny o w/w tematyce. Jury konkursowe w skład którego wchodzili pani  wicedyrektor Janina Pupa, nauczyciele WF pani Monika Kubik i pan Roman Bochenek wyłonili  zwycięzców :

I miejsce zajęły :
Adrianna Ocytko z  kl. IV TEH
Oliwia Szymańska z kl. II PW
Martyna Czaja z kl. II PW
Edyta Pasek z kl. II PW

Podsumowaniem konkursu było uroczyste wręczenie dyplomów i nagród w/w uczniom przez Panią wicedyrektor Janinę Pupa.

Celem programu profilaktycznego było propagowanie zdrowego stylu życia, przeciwdziałania uzależnieniom młodzieży.

Zespół Promocji Zdrowia i Komisja Wychowania Fizycznego dziękuje serdecznie Burmistrzowi Miasta i Gminy Panu Bolesławowi Bujak i  Pani  Małgorzacie Bykowskiej z Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za dofinansowanie nagród dla młodzieży w wyżej wymienionych konkursach.

                                                                             

Zespół Promocji Zdrowia
Komisja Wychowania Fizycznego

 

publikacja: 23-11-2015 , autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.