Ochrona zdrowia

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ROPCZYCACH,

ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 5


Świadczy usługi dla Pacjentów ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz wszystkim potrzebującym pomocy medycznej w stanach nagłych, zagrażających życiu, a także usługi odpłatne, wynikające z Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ.

Obszar działania ZOZ-u obejmuje gminy Powiatu Ropczycko - Sędziszowskiego: Ostrów, Ropczyce, Iwierzyce, Sędziszów Małopolski i Wielopole Skrzyńskie.

sekretariat: tel. 17 2218312
www.zozropczyce.pl Fax: 17 2218929, e-mail: zozropczyce@pro.onet.pl


Przychodnia Rejonowa w Ropczycach, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 54, realizuje świadczenia medyczne w zakresie:
Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Lecznictwa specjalistycznego,
Lecznictwa stacjonarnego,
Rehabilitacji,
Medycyny pracy,
Ratownictwa Medycznego

Kontakt:
tel. 17 2218616 (centrala)
tel. 17 2216748, 17 223154,   17 2231746


Przychodnia Rejonowa w Sędziszowie Małopolskim, ul. 3 Maja 2, realizuje świadczenia medyczne w zakresie:

Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
Lecznictwa specjalistycznego,
Lecznictwa stacjonarnego,
Rehabilitacji,

Kontakt:

tel. 172220850


Szpital Powiatowy im. Św. Ojca Pio znajduje się w Sędziszowie Małopolskim

ul. Wyspiańskiego 14


Oddziały Szpitala:

Izba Przyjęć – tel.: 17 2220092, 2220829, e-mail: ip@zozropczyce.pl

Oddział Chorób Wewnętrznych – tel. 17 2220830, e-mail: ochw@zozropczyce.pl  

Oddział Chirurgii - tel. 17 2216827- e-mail: ochp@zozropczyce.pl

Oddział Neurologii – tel. 17 2220840, e-mail: neurologia@zozropczyce.pl


W budynku szpitala znajduje się Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy

kontakt:

tel. 17 2220853 - dyżurka pielęgniarek,

tel. 17 2220852 - gabinet lekarski

 

 

 

publikacja: 12-11-2015 , aktualizacja: 28-05-2018, autor: Maria Rak

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.