Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287R Paszczyna – Lubzina w m. Lubzina

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1287R Paszczyna – Lubzina w m. Lubzina” to Inwestycja realizowana przez Powiat w ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – II Etap Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, czyli tzw. „schetynówki” przy dofinansowaniu wynoszącym 50% wydatków.
Wykonawcą robót wybranym w trybie przetargu nieograniczonego jest Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z siedzibą w Dębicy przy ul. Drogowców 1.
Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Lubzina w dwóch odcinkach. Na odcinku I o długości 862 m w km 0+009 - 0+871, tj. od granicy pasa drogowego drogi krajowej Nr 94 do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1344R Lubzina – Brzezówka zostanie wykonana nowa nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego dla kategorii ruchu KR3, chodnik szer. 1,5 m z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej oraz korekta niebezpiecznego łuku drogi.
W ramach II odcinka od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 1344R Lubzina - Brzezówka na długości 288 m wybudowany zostanie chodnik prawostronny szer. 1,5 m wraz z poszerzeniem drogi oraz dodatkowo wykonaniem nowej nawierzchni na tym odcinku (w ramach zamówienia uzupełniającego).
Planowany termin zakończenia robót to listopad 2015r.
Całkowity koszt robót budowlanych w ramach tej inwestycji to 1 019 683,57 zł brutto.

publikacja: 06-11-2015 , autor: Wydział WOiP

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.