Likwidacja osuwiska w miejscowości Mała

Likwidacja osuwiska w miejscowości Mała

W trakcie realizacji jest dokumentacja projektowo-budowlana na zadanie pn: „Likwidacja osuwiska w miejscowości Mała przy drodze powiatowej nr 1347R relacji Łączki Kucharskie – Mała w km 6+200 – 6+600”. Przewidywany całkowity koszt zadania to 86469 zł w tym 80 % tj. 67175 zł stanowi dotacja z budżetu państwa przekazana za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego. Zakończenie realizacji zadania przewidywane jest na 15.12.2015 r. Celem przedsięwzięcia jest wykonanie dokumentacji do inwestycji mającej na celu prawidłowe i skuteczne zabezpieczenie osuwiska, które uaktywniło się po intensywnych opadach deszczu w 2010 roku. Inwestycja planowana jest do wykonania latach 2016 – 2017 pod warunkiem, że zostaną przyznane środki finansowe z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Departament ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w Warszawie.

publikacja: 10-09-2015 , aktualizacja: 09-11-2015

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.