Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny

1. Projekt pt. Powiatowy Program Stypendialny Szansą Rozwoju Młodzieży Wiejskiej w ramach ZPORR realizowany w 2006 r. Urząd Marszałkowski - umowa nr: Z/2.18/II/2.2.1/16/U/16/04 – całkowita wartość: 459.926,72 PLN, Dotacja: 315.049,80 PLN; Budżet Państwa: 144.876,92 PLN -

2. Projekt „Podkarpacie stawia na zawodowców” Powiat Ropczycko-sędziszowski realizuje w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie projekt systemowy „Podkarpacie stawia na zawodowców” w ramach Priorytetu IX Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W realizację zadań rozwojowych zaangażowane są 3 Zespoły Szkół, prowadzące kształcenie zawodowe: Zespół Szkół im. ks. dra. Jana Zwierza w Ropczycach, Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach i Zespól Szkół Zawodowych im. prof. K. Olszewskiego w Sędziszowie Młp. Projekt ma na celu  podniesienie jakości i atrakcyjności szkolnictwa zawodowego, głównie przez dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy (szczególnie w wymiarze lokalnym i regionalnym). Realizowane działania obejmują min. organizację płatnych staży uczniowskich, kwalifikacyjnych kursów zawodowych, dodatkowych zajęć dydaktycznych oraz stworzenie systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego. W ramach projektu szkoły objęte wsparciem, zmodernizują pracownie kształcenia zawodowego w celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia.

Projekt realizowany będzie do października 2014 roku, całkowita wartość projektu wynosi 2 738 797 zł, w tym kwota dofinansowania ze środków UE: 2 336 477,46 zł.

publikacja: 24-08-2015 , autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.