PHARE

PHARE

Program Phare (ang. Poland and Hungary: Action for the Restructuring of the Economy) powstał w roku 1989 w celu udzielania materialnej pomocy państwom kandydującym do Wspólnot Europejskich. Zaniechany w 2007 na rzecz nowego programu Instrument Pomocy Przedakcesyjnej.
Początkowo był kierowany jedynie do Polski i Węgier, skąd też wzięła się jego pierwotna nazwa: Poland and Hungary: Assistance for Restructuring their Economies (PHARE). Od roku 1990 objął on także Bułgarię, Czechosłowację a następnie Albanię, Rumunię, Litwę, Łotwę i Estonię. W związku z rozszerzeniem listy państw-beneficjentów zaprzestano rozwijania skrótu PHARE, a oficjalna nazwa została zmieniona na „Phare”. Do roku 2000 z Phare korzystało już 17 państw europejskich. Największym beneficjentem programu była Polska, dla której kwota w budżecie Phare w okresie 1990-2003 wyniosła ok. 3,9 mld euro.

2.1 Program PHARE „ODBUDOWA 2001”
Umowa dotacji Nr PL112.03.008 z dnia 30.08.2002 r.
Zadanie pn. „Odbudowa układu komunikacyjnego miasta Ropczyce w ciągu ulic: Sucharskiego i Wyszyńskiego”.
Wartość projektu: 779 515,95 zł, Dotacja PHARE: 754 887,69 zł, Budżet Powiatu: 24 628,26 zł

2.2 „Powiat Ropczycko - Sędziszowski w drodze do Unii Europejskiej” w ramach programu Phare 2001. „Promowanie integracji europejskiej za pośrednictwem organizacji pozarządowych - TERAZ INTEGRACJA” - wniosek rozpatrzony pozytywnie, przyznano dotacje w kwocie 10 888 EUR; budżet Powiatu 2 722,0 EUR.

2.3 „Współpraca transgraniczna a rozwój demokracji lokalnej w regionach przygranicznych” w ramach Phare 2001 program Współpracy Przygranicznej Polska-Słowacja (całkowita wartość projektu - 5205,46 EUR, wnioskowana kwota dotacji - 3904,09 EUR).


2.4 Wspólny Fundusz Małych Projektów Polska - Słowacja 2002/2003
„Zasady zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami środowiska naturalnego w regionach przygranicznych z uwzględnieniem ekosystemów leśnych”
Całkowita wartość projektu 8658,80 EUR - kwota dotacji 6 494,10 EUR

publikacja: 24-08-2015 , autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.