Referat Komunikacji w Sędziszowie Młp.

Referat Komunikacji w Sędziszowie Młp.

Bożena Daniel - Kierownik Referatu Komunikacji w Sędziszowie Młp.
pokój nr 27, tel. 017 22 16 231

Katarzyna Kubrak
Karolina Ziobro
Agata Hostyńska
pokój nr 27, tel. 017 22 16 231
 
Maria Gwizdała
Małgorzata Kozak
pokój nr 26, tel. 017 22 17 009

 

Do zakresu rzeczowego Referatu Komunikacji w Sędziszowie Młp.:

1) Czasowa i stała rejestracja pojazdów;

2) Wydawanie decyzji o dokonaniu zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu i innych zmian konstrukcyjnych pojazdów;

3) Dokonywanie w dowodach rejestracyjnych adnotacji o ustanowieniu zastawu rejestrowego na pojeździe i innych adnotacji przewidzianych prawem;

4) Wyrejestrowanie pojazdów;

5) Czasowe wycofanie pojazdu z ruchu;

6) Kierowanie pojazdów w uzasadnionych przypadkach na dodatkowe badania techniczne;

7) Wydawanie, zatrzymywanie i cofanie uprawnień do kierowania pojazdami;

8) Dokonywanie wpisów w prawach jazdy potwierdzających uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego;

9) Wydawanie decyzji o skierowaniu osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdami na kontrolne badania lekarskie i psychologiczne;

10) Wydawanie decyzji na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji kierowcy;

11) Zadania realizowane na podstawie ustawy - ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, to przeprowadzanie kontroli zawarcia umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

 

publikacja: 21-08-2015 , aktualizacja: 23-01-2018, autor: Joanna Cesarz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.