Inspektor ds. BHP

Inspektor ds. BHP

§39.Do zakresu rzeczowego Inspektora ds. BHP należy:

1)Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

2)Bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych oraz sporządzanie, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy;

3)Udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;

4)Opracowywanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy;

5)Realizacja czynności związanych z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków;

6)Przeprowadzanie szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników przed dopuszczeniem do pracy;

7)Współdziałanie z przedstawicielem załogi ds. bhp.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 14-01-2019, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.