Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Administrator Bezpieczeństwa Informacji

Do zakresu rzeczowego Administratora Bezpieczeństwa Informacji należy:

 

1) Przygotowywanie wniosków zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych zbiorów danych osobowych;

2) Opracowywanie oraz bieżący nadzór nad dokumentacją wymaganą przez ustawę o ochronie danych osobowych;

3) Wydawanie i prowadzenie ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych;

4) Nadzór nad obiegiem oraz przechowywaniem dokumentów zawierających dane osobowe;

5) Podejmowanie działań w przypadku wykrycia nieuprawnionego dostępu do baz danych;

6) Nadzór nad wykonywaniem kopii zapasowych, ich przechowywaniem oraz okresowym sprawdzaniem pod kątem ich dalszej przydatności;

7) Monitorowanie dostępu użytkowników do systemów przetwarzających dane osobowe;

8) Nadzorowanie udostępniania danych osobowych odbiorcom danych i innym podmiotom;

9) Wdrażanie szkoleń z zakresu przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 21-08-2015, autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.