Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny

Do zakresu rzeczowego Audytora Wewnętrznego należy:

 

1) Sporządzenie i podpisanie opartego na analizie ryzyka planu audytu wewnętrznego;

2) Prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z planem rocznym audytu, w formie zadań zapewniających czynności doradczych i czynności sprawdzających;

3) W uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie zadań zapewniających, czynności doradczych i czynności sprawdzających poza planem rocznym;

4) Prowadzenie bieżących i stałych akt audytu;

5) Sporządzenie i podpisanie sprawozdania z wykonania planu audytu;

6) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

 

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 21-08-2015, autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.