Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrzny

§37.Do zakresu rzeczowego Audytora Wewnętrznego należy:

1)Sporządzenie i podpisanie opartego na analizie ryzyka planu audytu wewnętrznego;

2)Prowadzenie audytu wewnętrznego zgodnie z planem rocznym audytu, w formie zadań zapewniających czynności doradczych i czynności sprawdzających;

3)W uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie zadań zapewniających, czynności doradczych i czynności sprawdzających poza planem rocznym;

4)Prowadzenie bieżących i stałych akt audytu;

5)Sporządzenie i podpisanie sprawozdania z wykonania planu audytu;

6)Wykonywanie innych zadań zleconych przez Starostę.

 

 

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 14-01-2019, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.