Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych

Do zakresu rzeczowego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

 

1) Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

2) Kierowanie komórką ds. ochrony informacji niejawnych;

3) Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi agencji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bieżące informowanie Starosty o przebiegu tej współpracy;

4) Opracowywanie i aktualizacja stosownych planów, instrukcji związanych z ochroną informacji niejawnych;

5) Udzielanie wyjaśnień w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych – zawiadamiając starostę powiatu i  agencję bezpieczeństwa wewnętrznego;

6) Prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających.

7) Prowadzenie aktualnego wykazu osób dopuszczonych do pracy lub służby, które posiadają uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa;

8) Przeprowadzanie szkoleń pracowników zatrudnionych w starostwie w zakresie informacji niejawnych;

9) Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 21-08-2015, autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.