Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji niejawnych

§36.Do zakresu rzeczowego Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy:

1)Zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych;

2)Kierowanie komórką ds. ochrony informacji niejawnych;

3)Współpraca z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi agencji bezpieczeństwa wewnętrznego oraz bieżące informowanie Starosty o przebiegu tej współpracy;

4)Opracowywanie i aktualizacja stosownych planów, instrukcji związanych z ochroną informacji niejawnych;

5)Udzielanie wyjaśnień w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych – zawiadamiając starostę powiatu i  agencję bezpieczeństwa wewnętrznego;

6)Prowadzenie zwykłych i kontrolnych postępowań sprawdzających;

7)Prowadzenie aktualnego wykazu osób dopuszczonych do pracy lub służby, które posiadają uprawnienie do dostępu do informacji niejawnych oraz osób którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa;

8)Przeprowadzanie szkoleń pracowników zatrudnionych w starostwie w zakresie informacji niejawnych;

9)Wykonywanie innych zadań określonych w ustawie o ochronie informacji niejawnych.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 14-01-2019, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.