Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

§35.Do zakresu rzeczowego Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy:

1)Zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;

2)Składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego
w zakresie ochrony interesów konsumentów;

3)Występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;

4)Współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;

5)Wytaczanie powództw na rzecz konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów;

6)Przedkładanie Staroście w terminie do 31 marca każdego roku do zatwierdzenia rocznego sprawozdania ze swojej działalności w roku poprzednim.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 14-01-2019, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.