Referat Informatyczny

Referat Informatyczny

Adam Kulig
Konrad Cesarz
pokój 101, tel. 17 22 28 969

 

§30.Do zakresu rzeczowego Referatu Informatycznego należy:

1)Realizowanie zadań związanych z komputeryzacją Starostwa;

2)Administrowanie siecią informatyczną w Starostwie;

3)Planowanie i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi informatycznej zadań Starostwa;

4)Prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania;

5)Nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania;

6)Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych;

7)Nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych;

8)Nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;

9)Administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony;

10)Dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w Starostwie, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki;

11)Współudział w organizowaniu szkoleń pracowników Starostwa w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych;

12)Przygotowywanie założeń technicznych i technologicznych, związanych
z elektroniczną realizacją usług publicznych;

13)Współudział w przygotowaniu założeń koncepcyjnych infrastruktury podpisu elektronicznego;

14)Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów w sieci komputerowej);

15)Administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa;

16)Administrowanie systemem poczty elektronicznej;

17)Administrowanie elektroniczną Platformą Administracji Publicznej e-PUAP 
w Starostwie;

18)Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania systemów i dedykowanych aplikacji;

19)Określenie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualnienia systemów oprogramowania i aplikacji, ich wdrożenie i dostosowanie do wymagań i potrzeb użytkowników;

20)Prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych;

21)Współpraca z Inspektorem Ochrony Danych w zakresie tworzenia i realizacji obowiązujących zasad polityki bezpieczeństwa;

22)Wykonywanie obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej;

23)Administrowanie i sprawowanie nadzoru technicznego nad stroną internetową Starostwa;

24)Prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów;

25)Zabezpieczenie łączności telefonicznej i teleksowej;

26)Realizowanie zadań związanych z prawidłowym działaniem infrastruktury telefonii stacjonarnej w Starostwie;

27)Realizowanie zakupu telefonów komórkowych dla wyznaczonych pracowników Starostwa oraz nadzorowanie wykonywania umowy przez wykonawcę.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 14-01-2019, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.