Referat Informatyczny

Referat Informatyczny

Adam Kulig

Konrad Cesarz

pokój 101, tel. 17 22 28 969

 

Do zakresu rzeczowego Referatu Informatycznego należy:

 1) Realizowanie zadań związanych z komputeryzacją Starostwa;

2) Administrowanie siecią informatyczną w Starostwie;

3) Planowanie i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do obsługi informatycznej zadań Starostwa;

4) Prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania;

5) Nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania;

6) Zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania infrastruktury informatycznej i dostępu do informacji zapisywanych w komputerowych bazach danych;

7) Nadzorowanie, udzielanie konsultacji i pomoc użytkownikom w zakresie eksploatacji systemów informatycznych i obsługi urządzeń komputerowych;

8) Nadzór nad tworzeniem systemów przez producentów z zewnątrz i egzekwowanie wykonania potrzeb modyfikacji oprogramowania;

9) Administrowanie bazami danych oraz zapewnienie ich ochrony;

10) Dobór sprzętu i oprogramowania informatycznego w Starostwie, modernizowanie oraz inspirowanie rozwoju zastosowań informatyki;

11) Współudział w organizowaniu szkoleń pracowników Starostwa w zakresie wykorzystania nowoczesnych technik informatycznych;

12) Przygotowywanie założeń technicznych i technologicznych, związanych z elektroniczną realizacją usług publicznych;

13) Współudział w przygotowaniu założeń koncepcyjnych infrastruktury podpisu elektronicznego;

14) Utrzymanie ciągłości pracy urządzeń i oprogramowania, zapewnienie prawidłowej eksploatacji i konserwacji zasobów sprzętowych (serwerów, komputerów i aktywnych elementów w sieci komputerowej);

15) Administrowanie użytkownikami systemów informatycznych zgodnie z zasadami polityki bezpieczeństwa;

16) Administrowanie systemem poczty elektronicznej;

17) Administrowanie elektroniczną Platformą Administracji Publicznej e-PUAP w Starostwie;

18) Współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie funkcjonowania systemów i dedykowanych aplikacji;

19) Określenie potrzeb w zakresie licencjonowania i uaktualnienia systemów oprogramowania i aplikacji, ich wdrożenie i dostosowanie do wymagań i potrzeb użytkowników;

20) Prowadzenie archiwizacji systemów, aplikacji i baz danych oraz odtwarzanie danych archiwalnych w sytuacjach awaryjnych;

21) Współpraca z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w zakresie tworzenia i realizacji obowiązujących zasad polityki bezpieczeństwa;

22) Wykonywanie obowiązków administratora Biuletynu Informacji Publicznej;

23) Administrowanie i sprawowanie nadzoru technicznego nad stroną internetową Starostwa;

24) Prowadzenie stałej kontroli antywirusowej funkcjonujących systemów;

25) Zabezpieczenie łączności telefonicznej i teleksowej;

26) Realizowanie zadań związanych z prawidłowym działaniem infrastruktury telefonii stacjonarnej w Starostwie;

27) Realizowanie zakupu telefonów komórkowych dla wyznaczonych pracowników Starostwa oraz nadzorowanie wykonywania umowy przez wykonawcę.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 27-08-2015, autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.