Wydział Administracyjny

Wydział Administracyjny

Dariusz Kaznecki - Dyrektor Wydziału
pok. 317, tel. 17 2228 767

Pracownicy Wydziału:

Jerzy Baran
Zbigniew Zięba
Jan Kot
Krystyna Drwal
centrala, tel. 17 22 18 306

Jacek Żuczek
Rafał Oleś
Sławomir Małajowicz
pokój 202, tel. 17 222 89 71

Barbara Reguła
pokój 211, tel. 17 22 28 930

 

Kierowcy:

Jan Bochenek
Wiesław Rojek
pokój 211

 

§26.Do zakresu rzeczowego Wydziału Administracyjnego należy:

 

1.W zakresie spraw administracyjnych.

1)Prowadzenie kancelarii Starostwa;

2)Prowadzenie spraw wynikających ze sprawowania nadzoru nad działalnością fundacji;

3)Wykonywanie zadań z zakresu sprawowania nadzoru nad działalnością stowarzyszeń oraz wykonywanie czynności urzędowych niezbędnych do podjęcia działalności przez stowarzyszenie zwykłe;

4)Prowadzenie biblioteki  Starostwa;

5)Prenumerata i rozdzielnictwo wydawnictw urzędowych i prasy;

6)Prowadzenie archiwum Starostwa;

7)Wdrożenie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt;

 

3.W zakresie spraw administracyjno-gospodarczych.

1)Administrowanie budynkami Starostwa;

2)Załatwianie całokształtu spraw związanych z pieczęciami urzędowymi, nagłówkowymi i tablicami;

3)Nadzór nad utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach biurowych i sanitarnych w budynku Starostwa;

4)Zaopatrzenie w meble i sprzęt biurowy;

5)Prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem rzeczowym i materiałowo-technicznym zgodnie z Uchwałą Zarządu Powiatu;

6)Konserwacja sprzętu i  wyposażenia Starostwa;

7)Prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu ubezpieczeń mienia i nieruchomości Starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;

8)Prowadzenie i koordynacja spraw z zakresu dostaw energii dla starostwa i powiatowych jednostek organizacyjnych;

9)Gospodarowanie zasobem nieruchomości powiatu, które nie zostały oddane w trwały zarząd lub użytkowanie;

10)Prowadzenie spraw związanych z eksploatacją samochodów służbowych przypisanych do WA oraz rozliczaniem ich kart drogowych;

11)Realizowanie czynności związanych z zapewnieniem dostawy paliwa dla samochodów i urządzeń będących w posiadaniu Starostwa – zgodnie z obowiązującymi procedurami. 

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 08-04-2021, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.