Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Jacek Worowski - Skarbnik Powiatu
pok. 311, tel. 17 22 28 917

Pracownicy Wydziału:

Ewa Urban
Magdalena Mierzwa
pok. 308, tel. 17 22 28 906

Ewelina Podczaszy
J
ustyna Ligęska
pok. 309, tel. 17 784 25 17

Urszula Pięta
Wiesława Dziak
Paulina Suchoń
pok. 307, tel. 17 784 25 20

Kasa:
Anna Janik
pok. 207, tel. 17 22 28 926

 

§18.Do zakresu rzeczowego Wydziału Finansowego należy:

1)Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;

2)Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;

3)Windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa;

4)Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

5)Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

6)Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;

7)Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

8)Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;

9)Prowadzenie kontroli finansowej;

10)Gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych;

11)Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;

12)Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;

13)Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;

14)Prowadzenie ewidencji środków trwałych Starostwa;

15)Likwidacja zużytych mebli i sprzętu biurowego.

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 26-10-2021, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.