Wydział Finansowy

Wydział Finansowy

Jacek Worowski - Skarbnik Powiatu
pok. 311, tel. 17 22 28 917

Pracownicy Wydziału:

Ewa Urban
Magdalena Mierzwa
pok. 308, tel. 17 22 28 906

Ewelina Podczaszy
J
ustyna Ligęska
pok. 309, tel. 17 784 25 17

Urszula Pięta
Wiesława Dziak
pok. 307, tel. 17 784 25 20

Kasa:
Anna Janik
pok. 207, tel. 17 22 28 926

 

Do zakresu rzeczowego Wydziału Finansowego należy:

1) Opracowywanie projektu budżetu powiatu oraz dokonywanie analiz wykonania budżetu;

2) Nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych jednostek powiatowych;

3) Windykacja należności budżetowych Starostwa i Skarbu Państwa;

4) Sporządzanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

5) Prowadzenie rachunkowości budżetu powiatu oraz gospodarki finansowej Powiatu zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami;

6) Prowadzenie sprawozdawczości i ocena realizacji wykorzystania przydzielonych środków;

7) Prowadzenie dokumentacji płacowej i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

8) Prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;

9) Prowadzenie kontroli finansowej;

10) Gospodarowanie środkami finansowymi Funduszu Rehabilitacyjnego Osób Niepełnosprawnych;

11) Współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;

12) Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;

13) Przygotowywanie zasad prowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;

14) Prowadzenie ewidencji środków trwałych Starostwa;

15) Likwidacja zużytych mebli i sprzętu biurowego.

 

publikacja: 20-08-2015 , aktualizacja: 11-01-2016, autor: Barbara Jemioło-Róg

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Newsletter

Zapisz się do newslettera.