Zdalna konferencja ekonomiczna Uniwersytetu Rzeszowskiego i Zespołu Szkół im. ks. dra Jana Zwierza pod patronatem Narodowego Banku Polskiego

Pomimo Pandemii udało się zakończyć projekt, „Zbuduj kapitał przedsiębiorczości”,
który Zespół Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach realizował wspólnie
z Uniwersytetem Rzeszowskim i Narodowym Bankiem Polskim.

„Zbuduj kapitał przedsiębiorczości” - zarówno nazwa projektu jak i jego forma niewątpliwie przyczyniły się do zwiększenia kapitału przedsiębiorczości wśród uczniów Zespołu Szkół
im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach, biorących udział w projekcie. Z ciekawych zajęć, prowadzonych przez studentów Koła Naukowego Ekonomistów INTERKREATOR działającego przy Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego, skorzystało ponad 150 uczniów z klasy drugiej i trzeciej Technikum Ekonomicznego oraz pierwszej, drugiej i trzeciej Technika Logistyka w Zespole Szkół im. ks. dra Jana Zwierza w Ropczycach. W ramach tego projektu przeprowadzono wśród młodzieży konkurs na najlepszy biznesplan, z czego najlepszych sześciu uczniów zostało nagrodzonych.

Niestety Pandemia nie pozwoliła na zorganizowanie konferencji w Instytucie Ekonomii
i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego i osobiste wręczenie nagród za najlepszy biznesplan, tak jak to planowano na początku.

Podczas zdalnej konferencji ekonomicznej Uniwersytetu Rzeszowskiego i Zespołu Szkół
im. ks. dra Jana Zwierza pod patronatem Narodowego Banku Polskiego, podsumowano projekt, poprzez prezentację wyników badań przeprowadzonych wśród uczniów Zespołu Szkół oraz zaprezentowano Laureatów konkursu.

Uczestnikami konferencji byli pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego m.in. Pani dr Małgorzata Wosiek Zastępca Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego, dr hab. prof. UR Anna Barwińska-Małajowicz, dr Patrycja Żegleń,
dr Magdalena Cyrek, dr Katarzyna Szara oraz studenci Koła Naukowego Ekonomistów INTERKREATOR działającego przy Instytucie Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

W imieniu Zespołu Szkół wystąpił Pan Dyrektor ZS Mariusz Pilch, koordynator projektu – nauczyciel przedmiotów ekonomicznych Agata Wojnarowska oraz Laureaci konkursu
na najlepszy biznesplan: I miejsce Dagmara Chmiel, II miejsce Katarzyna Longosz, III miejsce Julia Kopala. W konferencji udział wzięli również Wicedyrektor Zespołu Szkół Tomasz Wojnarowski oraz opiekunowie uczniów, biorących udział w konkursie, tj. Pani Agnieszka Opławska, Pan Bogusław Krata oraz Pan Dariusz Siwiec , uczniowie Zespołu Szkół.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za współpracę, natomiast laureatom gratulujemy pomysłów i nagród.

 

 

zddalna konferencka

publikacja: 22-09-2020 , aktualizacja: 22-09-2020, autor: Referat Promocji i Funduszy Pomocowych

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Ropczycach
ul. Konopnickiej 5,
39-100 Ropczyce
tel/fax:
(0-17) 22 18 306
(0-17) 22 28 571
sekretariat@spropczyce.pl

Godziny pracy urzędu:
poniedziałek 8:00 - 16:00,
wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków:
Starosta Powiatu: poniedziałki w godz. 8:00 - 12:00
Przewodniczący Rady Powiatu: poniedziałki w godz. 14:00 - 16:00
Wiecestarosta Powiatu: środy w godz. 8:00 - 12:00
Etatowy Członek Zarządu: czwartki w godz. 8:00 - 12:00

Newsletter

Zapisz się do newslettera.